• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA W NASZYCH RĘKACH

Nasze biuro powstało, aby pomóc przedsiębiorcom zadbać o sprawy pracowników. W swojej ofercie posiadamy prowadzenie kadr i płac, co umożliwia bezpieczne prowadzenie akt pracowników oraz kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem lub zwolnieniem pracownika. Staramy się, aby nasze doświadczenie pomogło bezpiecznie zarządzać firmą na rynku. Współpracujący z nami przedsiębiorcy mają pewność, że wszystkie sprawy kadrowo-płacowe będą załatwiane terminowo oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

PROWADZENIE KADR I PŁAC

EWIDENCJA ZATRUDNIENIA

Każdy właściciel firmy, który zatrudnia pracowników ma obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia, która powinna spełniać ściśle określone warunki narzucone przez obowiązujące przepisy prawa.

Ewidencja zatrudnienia powinna zawierać:
– numer wpisu;
– imię i nazwisko osoby zatrudnionej;
– numer PESEL osoby zatrudnionej;
– Numer Identyfikacji Podatkowej osoby zatrudnionej;
– datę rozpoczęcia i zakończenia przez tę osobę zatrudnienia;
– informacje o przebiegu zatrudnienia;
– adnotacje o przerwach w zatrudnieniu.

Zajmiemy się sprawami pracowników w Państwa firmie – profesjonalna obsługa kadrowa firm!

kadryiplace

LISTA PŁAC

W ramach usług znajdujących się w naszej ofercie, chcemy Państwu również zaproponować pomoc w obsłudze spraw płacowych przedsiębiorstwa.

LISTA PŁAC OFERTA:
– naliczanie wynagrodzeń pracowników;
– obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
– przygotowanie deklaracji rozliczeniowych;
– wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu;
– sporządzanie informacji o składnikach wynagrodzenia;
– kontrola dokumentacji pracowniczej.

Korzystając z naszych usług, mogą być Państwo spokojni o profesjonalną pomoc.

Zapraszamy do kontaktu – profesjonale prowadzenie kadr i płac!

kadryiplace

PROWADZENIE AKT

Każdy pracownik, który zostaje zatrudniony w danym przedsiębiorstwie, powinien posiadać swoją indywidualną teczkę, w której będą znajdowały się wszystkie informacje dotyczące przebiegu jego zatrudnienia. Prócz tego owa teczka dzieli się na trzy części, które pokrótce charakteryzujemy poniżej:
część A obejmuje wszystkie dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (CV, list motywacyjny),
część B obejmuje wszystkie dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia (umowa o pracę, kwestionariusz osobowy, badania lekarskie itp.),
część C obejmuje wszystkie dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (wypowiedzenie itp.).

Potrzebujesz ekspertów od prowadzenia akt pracowniczych? Nasi eksperci zajmą się dokumentacją pracowniczą w firmie – kadry i płace spółki!

kadryiplace

ROZLICZENIA Z ZUS

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest to, aby pamiętać o wszystkich obowiązkach kadrowo-płacowych związanych z ZUS, które wynikają z tytułu zatrudniania pracowników.

Nasza oferta obejmuje:
– sporządzanie i składanie deklaracji rozliczeniowych;
– aktualizacja danych w systemie ZUS;
– rejestracja / wyrejestrowanie pracowników;
– wysyłanie zwolnień lekarskich;
– obliczanie wysokości składek;
– kontrola prawidłowości rozliczeń z ZUS.

Przedsiębiorco, nawiąż z nami współpracę i zadbaj o prawidłowe rozliczenie Twoich pracowników! Kadry i płace w Twojej firmie pod okiem specjalistów.

kadryiplace

ŚWIADECTWA PRACY

Zatrudnienie pracowników niekiedy wiążę się również z rozwiązaniem jego umowy o pracę, a to z kolei oznacza obowiązek wystawienia dla niego odpowiedniego świadectwa pracy. Czynność ta leży każdorazowo po stronie przedsiębiorcy, który może to zadanie zlecić naszej firmie.

Nie każdy przedsiębiorca jest obeznany w kwestii tego, jak należy wystawić ów dokument. W takiej sytuacją z pomocą przychodzi nasze biuro i nasi eksperci, którzy szybko i sprawnie
są w stanie zająć się przygotowaniem świadectwa pracy.

Potrzebujesz wystawić świadectwo pracy dla pracownika, z którym kończysz współpracę? Oferujemy pomoc w wystawieniu właściwego świadectwa pracy.

Zatem zapraszamy do kontaktu!

kadryiplace

UMOWY

Sporządzenie umowy o pracę jest czynnością bardzo skomplikowaną i wymaga od przedsiębiorcy bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawa.

W związku z tym, jeśli planują Państwo zatrudnienie pracownika i konieczne będzie sporządzenie owej umowy o pracę – warto skorzystać z naszej oferty.

Nasi eksperci ds. obsługi kadrowej szybko, sprawnie i bezbłędnie sporządzą umowę oraz przygotują wszystkie formalności niezbędne do finalizacji zatrudnienia pracownika.

Jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszą firmą w zakresie prowadzenia w twojej firmie działu kadr i płac?

Zatem zapraszamy do kontaktu!

kadryiplace

BAZA WIEDZY

Czym jest składka zdrowotna?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność zobowiązani są do opłacania składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku zatrudniania pracowników dodatkowo muszą odprowadzać składki zdrowotnej za każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Warto zaznaczyć, że od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności właściciel firmy podlega ubezpieczeniom społecznym: emerytalne rentowe wypadkowe oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Składka zdrowotna opłacana jest w celu […]

Czytaj więcej

Zmiany kadrowo-płacowe od 2022 roku

Wraz z Nowym Rokiem zacznie obowiązywać wiele zmian podatkowych i kadrowo-płacowych, które dotyczyć będą obywateli, pracowników, przedsiębiorców oraz emerytów. Lista zmian jakie wprowadza program Nowy Ład jest bardzo długa, a niektóre z nich nadal nie są w pełni jasne dla wszystkich. Oto kilka głównych zmian związanych z kadrami i wynagrodzeniami: Podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie […]

Czytaj więcej

Jakie mogą wystąpić błędy w wypowiedzeniu o pracę?

W wielu przypadkach zdarza się sytuacja, że wręczone pracownikowi wypowiedzenie o pracę zawiera błędy. Czy wypowiedzenia o pracę sporządzone błędnie będzie skuteczne pod kątem prawnym? Zgodnie z art. 30 §3 kodeksu pracy wypowiedzenie o pracę powinno mieć formę pisemną. Warto jednak zaznaczyć, że ustne wypowiedzenie o pracę będzie skuteczne po upływie okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy […]

Czytaj więcej
Kontakt