• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA W NASZYCH RĘKACH

Nasze biuro powstało, aby pomóc przedsiębiorcom zadbać o sprawy pracowników. W swojej ofercie posiadamy prowadzenie kadr i płac, co umożliwia bezpieczne prowadzenie akt pracowników oraz kompleksowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem lub zwolnieniem pracownika. Staramy się, aby nasze doświadczenie pomogło bezpiecznie zarządzać firmą na rynku. Współpracujący z nami przedsiębiorcy mają pewność, że wszystkie sprawy kadrowo-płacowe będą załatwiane terminowo oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

PROWADZENIE KADR I PŁAC

EWIDENCJA ZATRUDNIENIA

Każdy właściciel firmy, który zatrudnia pracowników ma obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia, która powinna spełniać ściśle określone warunki narzucone przez obowiązujące przepisy prawa.

Ewidencja zatrudnienia powinna zawierać:
– numer wpisu;
– imię i nazwisko osoby zatrudnionej;
– numer PESEL osoby zatrudnionej;
– Numer Identyfikacji Podatkowej osoby zatrudnionej;
– datę rozpoczęcia i zakończenia przez tę osobę zatrudnienia;
– informacje o przebiegu zatrudnienia;
– adnotacje o przerwach w zatrudnieniu.

Zajmiemy się sprawami pracowników w Państwa firmie – profesjonalna obsługa kadrowa firm!

kadryiplace

LISTA PŁAC

W ramach usług znajdujących się w naszej ofercie, chcemy Państwu również zaproponować pomoc w obsłudze spraw płacowych przedsiębiorstwa.

LISTA PŁAC OFERTA:
– naliczanie wynagrodzeń pracowników;
– obliczanie zaliczek na podatek dochodowy;
– przygotowanie deklaracji rozliczeniowych;
– wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu;
– sporządzanie informacji o składnikach wynagrodzenia;
– kontrola dokumentacji pracowniczej.

Korzystając z naszych usług, mogą być Państwo spokojni o profesjonalną pomoc.

Zapraszamy do kontaktu – profesjonale prowadzenie kadr i płac!

kadryiplace

PROWADZENIE AKT

Każdy pracownik, który zostaje zatrudniony w danym przedsiębiorstwie, powinien posiadać swoją indywidualną teczkę, w której będą znajdowały się wszystkie informacje dotyczące przebiegu jego zatrudnienia. Prócz tego owa teczka dzieli się na trzy części, które pokrótce charakteryzujemy poniżej:
część A obejmuje wszystkie dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie (CV, list motywacyjny),
część B obejmuje wszystkie dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia (umowa o pracę, kwestionariusz osobowy, badania lekarskie itp.),
część C obejmuje wszystkie dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (wypowiedzenie itp.).

Potrzebujesz ekspertów od prowadzenia akt pracowniczych? Nasi eksperci zajmą się dokumentacją pracowniczą w firmie – kadry i płace spółki!

kadryiplace

ROZLICZENIA Z ZUS

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest to, aby pamiętać o wszystkich obowiązkach kadrowo-płacowych związanych z ZUS, które wynikają z tytułu zatrudniania pracowników.

Nasza oferta obejmuje:
– sporządzanie i składanie deklaracji rozliczeniowych;
– aktualizacja danych w systemie ZUS;
– rejestracja / wyrejestrowanie pracowników;
– wysyłanie zwolnień lekarskich;
– obliczanie wysokości składek;
– kontrola prawidłowości rozliczeń z ZUS.

Przedsiębiorco, nawiąż z nami współpracę i zadbaj o prawidłowe rozliczenie Twoich pracowników! Kadry i płace w Twojej firmie pod okiem specjalistów.

kadryiplace

ŚWIADECTWA PRACY

Zatrudnienie pracowników niekiedy wiążę się również z rozwiązaniem jego umowy o pracę, a to z kolei oznacza obowiązek wystawienia dla niego odpowiedniego świadectwa pracy. Czynność ta leży każdorazowo po stronie przedsiębiorcy, który może to zadanie zlecić naszej firmie.

Nie każdy przedsiębiorca jest obeznany w kwestii tego, jak należy wystawić ów dokument. W takiej sytuacją z pomocą przychodzi nasze biuro i nasi eksperci, którzy szybko i sprawnie
są w stanie zająć się przygotowaniem świadectwa pracy.

Potrzebujesz wystawić świadectwo pracy dla pracownika, z którym kończysz współpracę? Oferujemy pomoc w wystawieniu właściwego świadectwa pracy.

Zatem zapraszamy do kontaktu!

kadryiplace

UMOWY

Sporządzenie umowy o pracę jest czynnością bardzo skomplikowaną i wymaga od przedsiębiorcy bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów prawa.

W związku z tym, jeśli planują Państwo zatrudnienie pracownika i konieczne będzie sporządzenie owej umowy o pracę – warto skorzystać z naszej oferty.

Nasi eksperci ds. obsługi kadrowej szybko, sprawnie i bezbłędnie sporządzą umowę oraz przygotują wszystkie formalności niezbędne do finalizacji zatrudnienia pracownika.

Jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z naszą firmą w zakresie prowadzenia w twojej firmie działu kadr i płac?

Zatem zapraszamy do kontaktu!

kadryiplace

BAZA WIEDZY

Płaca minimalna w 2022 roku

Płaca minimalna stanowi odgórnie ustalony przez Państwo najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę na umowie o pracę w określonym wymiarze czasowy- najczęściej w ciągu 1 miesiąca. Stawka na rok następny ustalana jest przez Radę Ministrów do 15 września danego roku. W 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010zł brutto, po odliczeniach będzie to kwota 2210zł […]

Czytaj więcej

Praca cudzoziemców w Polsce

Jaką grupę cudzoziemców najchętniej zatrudniają polscy pracodawcy? Z czym wiąże się zatrudnienia cudzoziemca w Polsce? Jakich formalności należy dopełnić zatrudniając obcokrajowca? W każdym roku przybywa liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Na koniec kwietnia tego roku do ubezpieczeń społecznych ZUS było zgłoszonych aż 780,5 tys. cudzoziemców. Cudzoziemców zamieszkujących w Polsce dzielimy na: – migrantów krótkookresowych, którzy […]

Czytaj więcej

Ulga w PIT dla programistów

„Ulga dla młodych” to zwolnienie z podatku PIT osób, które nie ukończyły 26 roku życia oraz posiadają przychody ze spółdzielczego stosunku pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego. Zwolnienie obowiązuje do kwoty 85 528zł (po przekroczeniu tego progu przychody zostają opodatkowane stawką 17% lub 32%). Posiadając tzw. „zerowy PIT” nie ma konieczności składania deklaracji […]

Czytaj więcej