• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Zwolnienie pracownika za nieusprawiedliwione godziny pracy

Przyczyna nieobecności pracownika w zakładzie pracy może być znana z góry, gdyż może wynikać z różnych zdarzeń np. planowany zabieg medyczny, wezwanie pracownika do sądu itp.
Jeśli taka przyczyna znana jest jeszcze przed samą nieobecnością w pracy, pracodawca udziela pracownikowi na ten dzień zwolnienia od pracy lub urlopu wypoczynkowego, czy w niektórych przypadkach bezpłatnego.

UWAGA! Pracownik ma możliwość skorzystania z urlopu na dany dzień, jednak musi mieć na to zgodę od pracodawcy. Samodzielne udzielanie sobie urlopu wypoczynkowego, bądź bezpłatnego bez zgody pracodawcy może być podstawą do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Może zdarzyć się jednak sytuacja, w której nieobecność pracownika w pracy nie była zaplanowana, a pracownik z dnia na dzień nie stawia się w zakładzie. Pracodawca ma wtedy kilka możliwości. Musi on jednak pamiętać, że pracownik może usprawiedliwić swoją nieobecność z opóźnieniem, dlatego dyscyplinarne zwolnienie nie wchodzi w grę.

Oczywiście jeśli sytuacja się powtarza pracownik ma prawo rozwiązać z pracownikiem stosunek pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia szczególnie w sytuacji, gdy powtarza się ona pomimo dyscyplinowania pracownika innymi środkami (np. wymierzanie kar czy nagan).

Kontakt