• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zwolnienie pracownika – o czym należy pamiętać?

W każdej firmie zdarza się sytuacja, że dany pracownik zostaje zwolniony. Spowodowane jest to najczęściej redukcją etatów, ale zdarza się również, że zwolnienie wynika z winy pracownika.
O czym należy pamiętać zwalniając pracownika?

Kodeks Pracy przewiduje kilka podstawowych trybów rozwiązania stosunku pracy:

1. na mocy porozumienia stron,
2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
4. z upływem czasu, na który była zawarta.

Warto wspomnieć o tym, że jeżeli umowa została rozwiązana za wypowiedzeniem przez pracodawcę, to pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy:
– 2 dni robocze, gdy okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie lub miesiąc,
– 3 dni robocze, gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

O jakich obowiązkach muszą pamiętać pracodawcy?
– uregulowanie kwestii dotyczących powierzonego mienia rzeczowego;
– wydanie świadectwa pracy;
– wyrejestrowanie z ZUS;
– w przypadku niewykorzystanego urlopu wypłacenie odpowiedniego ekwiwalentu.

Kontakt