• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zwolnienie młodych z podatku PIT

Bez PIT dla młodych to nowa ulga w podatku dochodowym, dla osób fizycznych, wprowadzona przez Ministerstwo dla młodych do 26 roku życia.

Ulga zaczęła obowiązywać młodych pracowników od 1 sierpnia 2019 roku dla przychodów uzyskanych po tym terminie.

Na czym polega zerowy PIT ?

Ulgą podatkową będą objęte przychody z pracy oraz z umów zlecenie do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Jeśli podatnik nie złoży oświadczenia w roku 2019, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzyma w rocznym rozliczeniu podatkowym. Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020, ulga będzie automatycznie uwzględniania przy obliczaniu zaliczek na podatek, bez składania oświadczeń.

Ulga ta nie zwalnia jednak z zapłaty składek na rzecz ZUS czy NFZ – jeśli płatnik objęty jest ubezpieczeniem społecznym, bądź zdrowotnym.

Jeśli chodzi o praktyki absolwenckie to ulga nie będzie obowiązywała, bo umowa o takie praktyki nie mieści się w zakresie ich zwolnienia.

Zerowy PIT dla młodych został wprowadzony z myślą o zatrzymaniu obywateli rozpoczynających pracę w Polsce, przez co obniżenie liczby emigrantów, którymi często są osoby młode.

Kontakt