• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zwolnienie lekarskie, a wynagrodzenie?

Zwolnienie lekarskie pracownika z powodu niezdolności do pracy na skutek choroby ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia w miesiącu, w którym ta niezdolność wystąpiła. Jak dokładnie ustalić opłatę z tytułu pracy za okres, kiedy wystąpił brak zdolności do wykonywania czynności?

Wynagrodzenie oraz zasiłek przysługuje osobom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem wypłaty świadczeń z tego tytułu jest przesłanie odpowiedniego zwolnienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość pensji ustalana jest w zależności od powodu niezdolności do wykonywania obowiązków. Wypłacana suma pieniężna może wynosić 80% w przypadku choroby lub izolacji związanej z zakażeniem, a 100% dla wypadków w drodze do pracy lub z pracy, badań lekarskich związanych z kandydowaniem na dawców lub chorób w trakcie ciąży.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za cały okres, który określa zwolnienie lekarskie wraz z uwzględnieniem dni wolnych od pracy.

Jako podstawę wymiaru wyznaczyć należy przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane w okresie 12 miesięcy poprzedzający poprzedni, w którym powstała niezdolność do pracy.

Kontakt