• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zmiany z zgłoszeniach do ZUS od maja 2021 r.

Od maja obowiązkowo w zgłoszeniach ZUS ZUA oraz ZUS ZZA należy wykazywać kod wykonywanego zawodu. To nowe rozporządzenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

1) deklaracja ZUS ZUA – zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego
2) deklaracja ZUS ZZA – rejestracja podatnika do ubezpieczenia zdrowotnego

Zmiany zostają wprowadzone nowelizacją przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z informacjami w niej zawartymi podatnicy zobowiązani będą do przekazywania informacji na temat wykonywanego przez nich zawodu.

Celem wdrażanych zmian jest dostarczenie informacji umożliwiających monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce.

Rozporządzenie wejdzie w życie 16 maja 2021 r.

Kontakt