• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zmiany dla młodocianych pracowników

Wynagrodzenie dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, zostanie zwiększone o 1 punkt procentowy. Ustawa będzie obowiązywać od 1 września 2019 roku.

Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące podwyżki obejmuje również możliwość ubiegania się przez pracodawców o refundację kosztów z Funduszu Pracy. 

Podwyżki otrzymają osoby między 15 a 18 rokiem życia, a ich wynagrodzenie będzie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przykładowo:

  • w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5%, czyli 247,55 zł – obecnie to 4%, czyli 198,04 zł,
  • w drugim roku nauki nie mniej niż 6%, czyli 297,06 zł – obecnie to 5%, czyli 247,55 zł,
  • w trzecim roku nauki nie mniej niż 7%, co oznacza 346,56 zł – obecnie to 6%, czyli 297,06 zł.

Obecna wysokość stawek dla młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe powoduje trudności zarówno po stronie pracodawców – w pozyskiwaniu pracowników, jak i absolwentów szkół – w znalezieniu odpowiedniego miejsca zatrudnienia. Zmiany te pozwolą na zwiększenie zainteresowania młodzieży do podejmowania danej formy kształcenia oraz w znacznym stopniu przyczyni się do odbudowania prestiżu kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb rynku pracy.

Kontakt