• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zmiana zasad kierowania pracowników na kwarantannę

Od 4 maja w życie weszły nowe zasady odnośnie odbywania kwarantanny. W ich efekcie z obowiązkowej kwarantanny zostali zwolnieni pracownicy, którzy przekraczają granice krajów sąsiedzkich w celach zawodowych oraz służbowych. Zwolnienie to nie dotyczy jedynie pracowników, którzy granicę przekraczają codziennie, ale również kierowców, którzy swoje czynności zawodowe wykonują na terenach państw sąsiadujących.

Zwolnienie z kwarantanny obejmuje osoby, które przekraczają granice RP stanowiącą tzw. granicę wewnętrzną, a więc z Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą oraz Szwecją i Danią.

Granica wewnętrzna to m.in.:
– wspólne granice lądowe państw członkowskich w tym granice na jeziorach i rzekach,
– porty lotnicze państw członkowskich, które są przeznaczone na loty wewnętrzne,
– porty morskie, rzeczne i porty na jeziorach państw członkowskich, które służą do regularnych połączeń promowych.

Istotnym warunkiem zwolnienia z kwarantanny jest to, aby dana osoba przekraczała granicę w celu wykonywania obowiązków zawodowych, służbowych, zarobkowych w RP, bądź państwach sąsiadujących.

Kontakt