• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca

Pracodawca chcący zatrudnić w swojej firmie obcokrajowca, musi zmierzyć się z koniecznością wyrobienia dla niego zezwolenia na pracę. Obowiązek ten leży po stronie przedsiębiorcy, gdyż to on zobowiązany jest do złożenia dokumentów w Urzędzie Wojewódzkim. Posiadanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca jest wymagane w trakcie zawarcia umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych.

Jak to w praktyce bywa – od każdej reguły istnieją wyjątki i nie wszystkim obcokrajowcom jest potrzebne pozwolenie. Tym właśnie sposobem, nie jest ono potrzebne m.in.:
– obywatelom państw członkowskich UE,
– osobom posiadającym zezwolenie na stały pobyt lub status uchodźcy w Polsce,
– osobom posiadającym Kartę Polaka,
– osobom nauczającym języków obcych w Polsce,
– osobom, które korzystają z ochrony humanitarnej, bądź czasowej na terenie RP.

Zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce jest wydawane przez wojewodę właściwego co do miejsca zamieszkania pracodawcy. Zależnie od rodzaju oraz specyfiki pracy, którą wykonywać będzie cudzoziemiec, wyróżnia się zezwolenia typu: A, B, C, D, a także E. Funkcjonuje także zezwolenie typu S, które jest wydawane przez starostę.

Warto pamiętać o tym, iż procedura ubiegania się o owe pozwolenie nie musi być trudna, skomplikowana i czasochłonna, ponieważ istnieje możliwość skorzystania z oferty firm, które zajmują się pozyskiwaniem tego typu pozwoleń.

W razie pytań, bądź wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Kontakt