• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Zatrudnienie niepełnoletnich

Zatrudnienie niepełnoletnich może budzić wiele niepewności. Dlatego warto jest omówić co należy do obowiązków pracodawcy w wypadku zatrudnienia osoby młodocianej. 

W pierwszej kolejności warto zauważyć, że osobą młodocianą jest osoba, która ukończyła 15 rok życia i nie przekroczyła jeszcze 18 roku. W wyjątkowych sytuacjach jest możliwe zatrudnienie osoby poniżej 15 roku życia, natomiast musi mieć ona ukończoną ósmą klasę podstawówki, a pracy może się podjąć dopiero w roku kalendarzowym, w którym ukończy 15 lat. Dodatkowo prawo pozwala na zatrudnienie takiej osoby, jeżeli zostanie wydana zgoda opiekuna prawnego i dyrektora placówki oświatowej, w której obecnie znajduje się niepełnoletnia.

Do obowiązków pracodawcy należą:

  • zlecenie badań lekarskich, aby upewnić się, że nie ma żadnych przeciwwskazań dotyczących pracy
  • zapoznanie się z wykazem prac zabronionych, których nie może wykonywać osoba niepełnoletnia
  • ustalenie odpowiedniego czas pracy, który nie może wynosić więcej niż 12 godzin w tygodniu w trakcie odbywania zajęć szkolnych i nie więcej niż 35 godzin w okresie ferii
  • poinformowanie o ryzyku zawodowym
  • zapewnienie urlopu wypoczynkowego
  • zapewnienie odpowiedniego wynagrodzenia za pracę
Kontakt