• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce

Coraz częściej cudzoziemcy zatrudniani są w polskich firmach. W jaki sposób prawidłowo przeprowadzić proces zatrudnienia pracownika? Na co należy zwrócić uwagę decydując się na zatrudnienie obcokrajowca w firmie?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić dokument obcokrajowca uprawniający do pobytu w Polsce. Pracodawca powinien kopie tego dokumentu dołączyć do akt pracownika. Dokumenty powinien uprawniać do wykonywania pracy na terytorium Polski.

Zatrudniając cudzoziemca należy przygotować zgodną z przepisami umowę oraz dokonać rejestracji do ubezpieczeń i dokonywać co miesięcznych opłat ubezpieczeniowych.

Na jakie dokumenty należy zwrócić uwagę?

  • karta pobytu,
  • karta Polaka,
  • status uchodźcy,
  • pobyt tolerowany,
  • wiza,
  • azyl,
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Warto zaznaczyć, że obcokrajowcy zatrudnieni w Polsce muszą opłacać podatek od całości przychodów.

Kontakt