• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zatrudniasz Ukrańców? Przeczytaj!

Obecnie trwają prace nad nowelizacją specustawy ukraińskiej. Celem wdrażania nowych rozwiązań jest uszczegółowienie przepisów obecnej ustawy w celu zwiększenia możliwości kontrolnych PIP. Zatrudniający obywateli Ukrainy będą zobowiązani do dopełnienia dodatkowych formalności wynikających z nawiązanego stosunku pracy. O czym mowa? Co warto wiedzieć?

Nowelizacja przepisów określa wprowadzenie dodatkowego obowiązku polegającego na powiadomieniu o zatrudnieniu obywatela Ukrainy (wymiar czasu pracy, stawkę wynagrodzenia). Wdrażane rozwiązania uniemożliwiają modyfikację stawki wynagrodzenia w sytuacji zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub konieczności wprowadzenia przestoju. Wdrażane rozwiązania mają być pomocą dla cudzoziemców w zakresie wykonywania pracy na terytorium Polski.

Dodatkowo zatrudniający Ukraińców będą musieli podać dokładną liczbę osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Nowe obowiązki przedsiębiorców – skrót:

  • podanie informacji dotyczących stawki wynagrodzenia
  • podanie liczby zatrudnionych Ukraińców
  • podanie informacji na temat wymiaru czasu pracy

Ustawa wejdzie w życie następującym po dniu ogłoszenia zmian.

Kontakt