• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

  +12 44 202 73

 • Kontakt

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

W niektórych sytuacjach osoby zatrudnione zobowiązane są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt nawiązania stosunku pracy oraz wysokości wynagrodzenia. Do tego rodzaju sytuacji zaliczamy m.in.:

 • staranie się o przyznanie kredytu – zwiększa zdolność kredytową wnioskodawcy
 • ubieganie się o pożyczkę
 • rządowe dofinansowanie do kursu
 • ubieganie się o alimenty
 • zakup towarów na raty

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

 • dane pracownika (imię, nazwisko, PESEL, numer i seria dowodu tożsamości)
 • informacje regulujące sposób zatrudnienia, wymiar czasu pracy, zajmowanym stanowisku
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia (przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto)
 • ewentualne obciążenia komornicze pracownika
 • pieczątka
 • podpis pracodawcy

Istotnie należy zaznaczyć, że pracodawca nie ma możliwości odmowy sporządzenia takiego zaświadczenia dla pracownika. Ten sposób działania traktowany jest jako działanie na szkodę pracownika.

Kontakt