• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 r.

Zasiłek dla bezrobotnych stanowi podstawową formę wsparcia dla osób, które nie mają możliwości podjęcia zatrudnienia oraz nie są w stanie się samodzielnie utrzymać.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Świadczenie może być przyznane osobom, które zarejestrowały się w urzędzie pracy oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku m.in.:

  • były zatrudnione i osiągały wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy
  • świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacały składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Wysokość uzależniona jest od stażu pracy:

  • 80 proc. (do 5 lat stażu pracy),
  • 100 proc. (5-20 lat stażu pracy)
  • 120 proc. (powyżej 20 lat stażu pracy)

 

zasilek-dla-bezrobotnych-2022

Kontakt