• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zasiłek chorobowy na umowie zlecenia

Zasiłek chorobowy w przypadku zawarcia stosunku pracy na podstawie umowy zlecenia reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwana ustawą zasiłkową.

Zgodnie z zapisami tej ustawy zleceniobiorca nabywca prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia, jeśli podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo oraz po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia, jeśli podlega temu ubezpieczeniu dobrowolnie.

Warto wspomnieć, że od wyżej wymienionych okresów wyczekiwania są pewne wyjątki – nie obowiązuje on w następujących przypadkach i zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy:
– absolwentom szkół lub uczelni lub osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej;

– jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;

– ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;

– posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;

– funkcjonariuszom Służby Celnej.

Kontakt