• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Zasady prowadzenia dokumentacji płacowej

Pracodawcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji związanej zarówno z przebiegiem zatrudnienia jak również dokumentacji płacowej. Co wchodzi w zakres dokumentacji płacowej?

Dokumentacja płacowa składa m.in. z:
– aktów decyzyjnych określających podstawowe zasady ustalania i obliczania należności obowiązujących w konkretnym zakładzie pracy;
– przepisów normujących problematykę wynagradzania;
– interpretacje urzędowe;
– orzecznictwa sądowe w sprawach płacowych;
– opinie prawne w sprawach związanych z wynagrodzeniem;
– sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia oraz płac;
– korespondencji płacowej;
– porozumienia dotyczące warunków zatrudnienia;
– aneksy umów o pracę;
– orzeczenia sądów pracy;
– decyzje o przyznaniu premii i nagród;

Dokumentacja płacowa powinna być przechowywana przez 50 lat.

Dokumentacja pomocnicza i obliczeniowa może być przechowywana przez okres 5 lat.

Kontakt