• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników

Zgodnie z art.149 § 1 k.p. jednym z najważniejszych obowiązków pracodawców jest prowadzenie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa ewidencji czasu pracy pracowników. Umożliwia to późniejsze ustalenie wynagrodzenia pracownika oraz przyznania praw do świadczeń związanych z pracą.

Ewidencja powinna być prowadzona w sposób przedstawiający rzeczywisty czas pracy zatrudnionych pracowników.

Warto zaznaczyć, że pracownik na żądanie może otrzymać swoją ewidencje czasu pracy.

Przepisy Kodeksu Pracy nie narzucają pracodawcom sposobu ewidencjonowania czasu pracy.

Istnieje możliwość wyboru:
– formy tradycyjnej w formie papierowej oraz indywidualnej karty ewidencji czasu pracy;
– formy elektronicznej pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniem, utratą danych lub dostępem osób nieuprawnionych;

Zasady ewidencjonowania czasu pracy pracowników mówią o tym, że karta ewidencji czasu pracy powinna być imienna, indywidualna dla każdego pracownika. Karta może zostać odpowiednio opracowana przez pracodawcę, aby usprawnić mu zgodne z prawem wywiązywanie się z tego obowiązku.

Kontakt