• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Zaliczka na podatek dochodowy – co warto wiedzieć?

Tytułowa zaliczka na podatek dochodowy jest niczym innym, jak jednym a podstawowych obowiązków, które spoczywają na podatniku opodatkowanym w ramach zasad ogólnych (wg skali podatkowej, bądź podatkiem liniowym). Tak więc podatnik zostaje zobowiązany do wpłacania do organu podatkowego wcześniej ustalonej zaliczki na podatek dochodowy. Każdy przedsiębiorca ma możliwość opłacania zaliczek co miesiąc, co kwartał, bądź w sposób uproszczony.

a) Comiesięczne regulowanie zaliczek z tytułu podatku dochodowego jest podstawową i najpowszechniejszą formą wywiązywania się z obowiązku podatkowego. Podstawą do naliczenia jest dochód. Wartości te co miesiąc są naliczane narastająco. Bez względu na wybraną formę opodatkowania, zaliczki na podatek dochodowy ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym, a sumą zaliczek za poprzednie okresy.

b) Możliwość kwartalnego rozliczania się z podatku posiadają podmioty, które spełniają wymogi małych podatników, a także osoby rozpoczynające prowadzenia działalności gospodarczej.

c) By móc opłacać zaliczki uproszczone, podatnik nie musi składać w Urzędzie Skarbowym oświadczenia odnośnie wyboru tej formy obliczania zaliczek. Możliwości korzystania z uproszczonych zaliczek nie mają podmioty, które rozpoczęły działalność w bieżącym, bądź poprzednim roku podatkowym.

Zaliczka, a zeznanie roczne
Podatnik jest zobowiązany do tego, aby zaliczki zostały uregulowane w trakcie roku podatkowego. Podatek dochodowy od osób fizycznych jest rozliczany rocznie, a końcowe zobowiązanie będzie pomniejszane o zaliczki wpłacane w trakcie roku. Jak nie trudno się domyślić – ma to wpływ na wielkość rocznego zobowiązania podatkowego. Każdorazowo zaliczki te są ujmowane w rozliczeniu rocznym, które każda osoba osiągająca dochód musi złożyć do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Kontakt