• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Wynagrodzenie chorobowe

Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, przysługuje nam tak zwane wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Okres pobierania tego świadczenia oraz jego wysokość, uzależnione są od kilku czynników.

Jeśli wystąpi niezdolność do pracy na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia. Jeśli niedyspozycja trwa do 33 dni w ciągu roku, lub 14 dni w przypadku pracowników po 50 roku życia, wynagrodzenie finansowane jest ze środków pracodawcy. Jeśli okresy te będą się przedłużać, odpowiedzialność za wypłatę świadczenia zostanie przeniesiona na ZUS. Aby jednak było to możliwe, pracodawca musi przekazać oryginał zwolnienia lekarskiego do ZUS, wraz z wnioskiem Z-3.

Pracownik może otrzymać nawet 100% wynagrodzenia, w przypadku niezdolności do pracy, jeśli jest ona spowodowana:

– chorobą wypadającą w trakcie trwania ciąży,
– wypadkiem w pracy lub w drodze do pracy,
– koniecznością poddania się niezbędnym badaniom związanym z pobieraniem komórek tkanek i narządów oraz kandydatów na dawców komórek, narządów czy tkanek.

Kontakt