• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Ważne informacje o fakturach

  • Każdą fakturę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla siebie, a drugi dla Klienta.
  • Fakturę należy wystawić do 15 dnia miesiąca, który następuje po tym, w którym wykonano usługę lub dostarczono nabywcy towaru, jeśli faktury będą wystawione na początku każdego miesiąca dla wszystkich klientów łatwiej będzie monitorować koniec terminów płatności i czasu, w którym należy upominać się o zapłatę. Odstępstwo stanowią faktury dla budowlanki i prac związanych z wydrukiem książek.
  • Jeśli uzgodniono z klientem elektroniczną formę faktur, można w ten sposób je dostarczyć. W przeciwnym wypadku obowiązuje forma papierowa. Najlepiej wystawić fakturę w pdf w tym pliku klient nie będzie mógł dokonać żadnych zmian.
  • Podpis wystawiającego fakturę nie jest wymagany.
  • Termin płatności ustala przedsiębiorca, może to być np. trzy tygodnie, ale na fakturze musi pojawić się dokładna data.
Kontakt