• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

W jakich przypadkach obowiązuje ochrona przedemerytalna?

Ochrona przedemerytalna dotyczy osób, które wiek emerytalny osiągną nie później niż za 4 lata. Prawo informuje o tym, że wiek emerytalny wynosi:
– dla kobiet 60 lat (chronione od 56 roku życia)
– dla mężczyzn 65 lat (chronione od 61 roku życia)

Istotnym czynnikiem wpływającym na możliwość skorzystania z okresu ochronnego jest zatrudnienie na podstawie umowy o prace. Zatrudnienie na podstawie pozostałych umów nie uprawnia do skorzystania z ochrony przedemerytalnej.

Warto pokreślić, że ochrona przedemerytalna nie obowiązuje:
– w przypadku ogłoszenia upadłości i likwidacji zakładu pracy,
– gdy pracownik uzyskał prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
– zatrudnionych, którzy pobierają jednocześnie emeryturę.

W sytuacji, gdy pracownik osiągnie wiek emerytalny to nie może korzystać z okresu ochronnego.

Kontakt