• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Utrata zdolności do wykonywania pracy

Dopuszczenie do pracy na dowolnym stanowisku uwarunkowane jest posiadaniem zdolności do wykonywania pracy przez pracownika.
Zdolność do pracy potwierdzona jest orzeczeniem lekarskim wydawanym przez lekarza medycyny pracy.
Rodzaje badań pracowników dzielą się na :

  • badania wstępne- dotyczą osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowisko pracy, które może szkodzić zdrowiu
  • badania okresowe- dotyczą wszystkich pracowników, a ich częstotliwość ustalana jest przez lekarza medycyny pracy na podstawie rodzaju i zakresu badań

W przypadku, gdy lekarz medycyny pracy nie wyda zaświadczenia o zdolności do pracy lub wykonywania choćby jednego z obowiązków na danym stanowisku, pracodawca ma możliwość wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pracodawca może również wysłać pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy, ale pod warunkiem że zdolność do wykonywania pracy została utracona z powodu chwilowej choroby. Utrata zdolności do pracy przez pracownika stanowi podstawę do przekierowania go na inne stanowisko. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, to pracownikowi należy się wynagrodzenie, jakby normalnie pracował.

Kontakt