• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Urlopy z tytułu urodzenia dziecka

Z związku z pojawieniem się na świecie dziecka, rodzice mogą wykorzystać 52 tygodnie płatnego urlopu. Okres ten obejmuje urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Z kolei po upływie roki owej opieki, rodzic może wnioskować o urlop wychowawczy, który może być podzielony na części do momentu ukończenia przez dziecko 6. roku życia.

URLOP MACIERZYŃSKI
W związku z urodzeniem dziecka, mamie przysługuje 20 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego, z czego 6 tygodni może zostać wykorzystane jeszcze przed porodem. Warto mieć na uwadze, że czas ten wydłuża się ze względu na ilość urodzonych dzieci „za jednym razem”.

UWAGA! Urlop ten jest obowiązkowy, aczkolwiek możliwy jest wcześniejszy (po upływie 14 tygodni) powrót mamy do pracy. Warunkiem jednak jest to, aby pozostałą część wykorzystał ojciec, który musi być zatrudniony na umowie o pracę.

URLOP RODZICIELSKI
Tuż po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, rodzice mają możliwość skorzystania z 32 tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego. Urlop ten przysługuje obojgu rodzicom łącznie. Chcąc skorzystać z owego urlopu podzielonego na części, należy po urlopie macierzyńskim wykorzystać pierwszą część urlopu rodzicielskiego, która nie może trwać krócej niż 6 tygodni. Z kolei każda następna część nie może być krótsza niż 8 tygodni. Wniosek o udzielenie „odroczonego” urlopu rodzicielskiego trzeba złożyć do 21 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Nie ma możliwości, aby pracodawca odmówił jego udzielenia.

URLOP WYCHOWAWCZY
Każdy rodzic, który był zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, ma możliwość skorzystania z bezpłatnego urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy może trwać do 36 miesięcy.

W czasie trwania urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego zamiast wynagrodzenia, pracownik otrzymuje zasiłek macierzyński, a jego wysokość jest uzależniona od tego, w jaki sposób się o niego wnioskuje. Mowa o tym, że jeśli wnioski o oba urlopy zostaną złożone w jednym czasie, zasiłek macierzyński wyniesie 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia. Z kolei jeśli wniosek będzie składany jeden po drugim, wówczas zasiłek macierzyński wyniesie 100%, a następnie zasiłek rodzicielski 60% podstawy.

Jak chodzi o urlop wychowawczy, jest on bezpłatny, aczkolwiek rodzic, który przebywa na urlopie, mając przyznane świadczenia rodzinne, przez pewien czas otrzyma dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie.

URLOP OJCOWSKI
Każdy pracownik, którego żona/partnerka urodzi dziecko, ma możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie i może być wykorzystany jednorazowo, bądź podzielony na dwie części (2 razy jeden tydzień).

Urlop udzielany jest na pisemny wniosek pracownika, który należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca wówczas jest zobowiązany do udzielenia owego urlopu.

Kontakt