• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Urlop wypoczynkowy – czy trzeba wykorzystać ciągiem aż 14 dni?

Każdej firmie, która chce sprawnie i rzetelnie funkcjonować cały rok (również w sezonie wakacyjnym), zaleca się sporządzanie planów urlopowych, w którym każdy z pracowników uwzględnia termin, kiedy chce skorzystać z urlopu. Następnie jest on przekazywany koordynatorowi, który je zatwierdzi, bądź odeśle do skorygowania. Wyjątek stanowi jednak obowiązkowy 14-dniowy urlop wypoczynkowy, na który często pracodawcy wysyłają pracowników, który rozpisali sobie zaledwie kilkudniowy urlop.

Dyżur pracowniczy, a gotowość do pracy

Jednak pojawia się pytanie – czy pracodawcy mają do tego prawo?
W kwestii urlopu wypoczynkowego Kodeks Pracy narzuca ściśle określone zasady. Otóż art. 152. § 1 informuje nas o tym, że każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwalnego oraz płatnego urlopu wypoczynkowego. Tak jak zostało to już wspomniane wcześniej, urlopy udzielane są zgodnie z planem urlopów, który zatwierdza pracodawca, biorąc pod uwagę zarówno wnioski pracowników, jak i konieczność zapewnienia ciągłości pracy w firmie, bądź na konkretnym stanowisku. Zgodnie z przepisami prawa urlop wypoczynkowy może być podzielony na części. Jednak co ważne – co najmniej jedna z tych części musi trwać co najmniej 14 dni kalendarzowych, o czym informuje nas art. 162.

Kodeks pracy zmiany 2022

Jako główny powód takiego uregulowania określa się regeneracja sił pracownika przed powtórnym powrotem do pracy. Natomiast podzielenie urlopu na kilka krótszych części nie dałoby możliwości wywiązania się z owego założenia.

Zatem czy pracodawcy mają do tego prawo? Jasne, że tak. Takie działania pracodawców są zupełnie zgodne z obowiązującym prawem.

Zapraszamy do współpracy. Szczegółowych informacji na temat oferty udzielą nasi konsultanci.

KONTAKT ➞

Kontakt