• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Urlop wychowawczy 2021

Jednym z uprawnień rodzicielskich w pracy jest urlop wychowawczy. Przysługuje zarówno matce jak i ojcu, ale także obojgu rodzicom, ale nie ma konieczności jego wykorzystania.

Celem urlopu wychowawczego jest zapewnienie osobistej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z przepisami skorzystać z niego mogą rodzice dzieci do 6 roku życia .
W większości przypadków z urlopu wychowawczego korzysta matka, zaraz po zakończeniu przebywania na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim po urodzeniu dziecka.

Korzystanie z urlopu wychowawczego uwarunkowane jest kilkoma czynnikami:

  • przysługuje on rodzicom dziecka lub jego prawnym opiekunom
  • konieczne jest posiadanie minimum 6-miesięcznego stażu pracy ( liczy się czas zatrudnienia również u innych pracodawców oraz w poprzednich miejscach zatrudnienia)
  • skorzystać z niego może tylko osoba zatrudniona na umowę o pracę

Wymiar urlopu wychowawczego określony jest maksymalną liczbą miesięcy, a jest to 36 miesięcy, czyli 3 lata. Nie ma obowiązku wykorzystania całej puli czasu. Co ważne, drugiemu rodzicowi przysługuje jeden miesiąc urlopu wychowawczego, które nie można zrzec się na rzecz drugiego rodzica. Oznacza to, że jeden rodzic może korzystać z urlopu maksymalnie 35 miesięcy.

Kontakt