• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Urlop tacierzyński, a urlop ojcowski

Bardzo wiele osób błędnie utożsamia urlop ojcowski z urlopem tacierzyńskim. Fakt – zarówno pierwszy, jak i drugi jest przeznaczony dla ojca dziecka, aczkolwiek różnice między nimi są na tyle istotne, że każdy zainteresowany powinien się z nimi zapoznać.

Zarówno urlop ojcowski, jak i urlop tacierzyński przysługuje mężczyźnie, który jest zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego (bez znaczenia czy obowiązkowo, czy dobrowolnie). Tak więc skorzystać z nich może zarówno pracownik, jak i zleceniobiorca, który prowadzi własną działalność gospodarczą.

Urlopy te przysługują z tytułu:
– urodzenia się im dziecka,
– przysposobienia/przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

W obowiązującym Kodeksie Pracy nie ma co szukać informacji odnośnie urlopu tacierzyńskiego. Owa nazwa została przydzielona dla części urlopu macierzyńskiego, z którego rezygnuje matka na rzecz ojca dziecka.

Urlop ojcowski może trwać maksymalnie 14 dni. Warto wiedzieć, że przepis stanowiący o wykorzystaniu owego urlopu jednorazowo, został zniesiony. Obecnie można go wykorzystać w podziale na dwie części, przy czym każda z nich trwać będzie 7 dni. Z kolei urlop tacierzyński nie ma uregulowanego wymiaru czasu trwania. Jego długość jest uregulowana wyłącznie tym, w jakim wymiarze matka wykorzysta przysługujący jej urlop macierzyński. Co istotne – kobieta nie ma możliwości zrzeknięcia się urlopu macierzyńskiego wcześniej niż 14 tygodni po porodzie.

Kiedy można wykorzystać urlop tacierzyński, a kiedy ojcowski?
Urlop tacierzyński nie może zostać podzielony na części, gdyż należy go wykorzystać zaraz po rezygnacji matki z przysługującego jej macierzyńskiego. W przypadku urlopu ojcowskiego, nie ma konieczności wykorzystania go zaraz po urodzeniu dziecka. Ojciec ma możliwość skorzystania z niego do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.

Mężczyzna ma możliwość wykorzystania urlopu ojcowskiego w trakcie urlopu macierzyńskiego matki. Z kolei tacierzyński i macierzyński nie mogą trwać w tym samym momencie.

Pracownik ubezpieczony, który ubiega się o urlop ojcowski, jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. W przypadku urlopu tacierzyńskiego rodzic ma obowiązek zgłoszenia w swoim zakładzie pracy przejścia na urlop macierzyński/tacierzyński najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.

Uwaga!
Jeżeli matka podjęła decyzję o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka, musi zgłosić to swojemu pracodawcy co najmniej 7 dni przed powrotem do pracy.

Ile wynosi zasiłek dla ojca?
Za czas urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje zasiłek tacierzyński. Podstawą do jego wyliczenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.

Zasiłek tacierzyński przysługuje w wysokości:
– 100 % podstawy wymiaru za okres urlopu tacierzyńskiego oraz 6 tygodni urlopu rodzicielskiego,
– 60 % podstawy wymiaru za okres 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Jeśli pracownik przekaże pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze w terminie 21 dni po porodzie, to za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, świadczenie zostanie przyznane w wysokości 80%.

Kontakt