• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski został wprowadzony naprzeciw osobom, które chcą powiększyć rodzinę. Co istotne, urlop ten przysługuje zarówno matce, jak i ojcu, stąd właśnie jego nazwa: rodzicielski.

Z urlopu tego można skorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, w wymiarze 32 bądź 34 tygodnie w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W przypadku, gdy z urlopu będą chcieli skorzystać oboje rodzice, łączny czas jego trwania nie będzie mógł przekroczyć wyznaczonego okresu.

Rodzice mają możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego w maksymalnie 4 częściach, z tym że jedna z nich powinna przypadać bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego. Rodzice będą mieli czas na jego wykorzystanie, aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończyło 6 lat. Dodatkowo 16 tygodni urlopu rodzicielskiego można wykorzystać w dogodnym dla rodziców czasie, który nie przypada bezpośrednio po poprzedniej części urlopu.

Nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie urlopu rodzicielskiego było bardzo korzystnym i trafnym pomysłem, ze względu na fakt, że rodzice mogą spędzić o wiele więcej czasu z dzieckiem i nie muszą się martwić o pogorszenie swojej sytuacji ekonomicznej, spowodowanej brakiem świadczeń pieniężnych.

Kontakt