• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Urlop okolicznościowy

Kodeks pracy przewiduje szeroki wachlarz urlopów, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jednym z nich jest tak zwany urlop okolicznościowy. Jest to przyznawany w związku z ważnym wydarzeniem jakie ma miejsce w życiu osoby zatrudnionej i przyznaje się go na wniosek pracownika.

Wymiar urlopu okolicznościowego uzależniony jest od rodzaju wydarzenia, które go powoduje:

– 2 dni – własny ślub, narodziny dziecka, śmierć lub pogrzeb rodziców / małżonka / dziecka,
– 1 dzień – ślub dziecka, śmierć lub pogrzeb brata / siostry / teściów / dziadków / innych osób pozostających pod opieką pracownika lub na jego utrzymaniu.

Przepisy nie określają jasno i jednoznacznie jakie dokumenty należy dostarczyć pracodawcy by skorzystać z urlopu okolicznościowego. Zgodnie z przyjętymi praktykami może on udzielić tego typu urlopu na podstawie:

– aktu zgonu, aktu urodzenia itp – nie należy go jednak przechowywać w aktach osobowych, wystarczy jego okazanie,
– oświadczenia wskazującego okoliczności uprawniające do skorzystania.

Kontakt