• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Urlop macierzyński 

Urlop macierzyński przysługuje pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Rozpoczyna się w dniu porodu, a jego wymiar zależy od tego, ile pracownica urodziła dzieci przy jednym porodzie.

  • jedno dziecko – 20 tygodni,
  • dwójka dzieci – 31 tygodni,
  • trójka dzieci – 33 tygodnie,
  • czwórka dzieci – 35 tygodnie,
  • piątka i więcej dzieci – 37 tygodni.

Warto pamiętać, że nie ma obowiązku składanie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Jednakże należy poinformować pracodawcę o okoliczności urodzenia dziecka, aby wiedział, od kiedy ma udzielić urlopu.

Przed porodem pracownica może wykorzystać 6 tygodni urlopu. Powinna złożyć wniosek o udzielenie urlopu załączając zaświadczenie lekarskie zawierające informację o przewidywanej dacie porodu.

Urlop macierzyński jest obowiązkowy, co oznacza, że każda matka dziecka musi wykorzystać 14 tygodni urlopu, później może zrezygnować, a pozostałe 6 tygodni może wykorzystać ojciec. 

Zasiłek za urlop macierzyński wynosi:

  • 100% podstawy, jeśli matka dziecka zdecyduje się wyłącznie na urlop macierzyński,
  • 80% podstawy, jeśli matka zdecyduje się na urlop macierzyński i rodzicielski oraz złoży wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie 21 dni od dnia porodu.
Kontakt