• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Urlop bezpłatny

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii maksymalnej długości trwania urlopu bezpłatnego. Jego długość zależy tylko i wyłącznie od pracownika i pracodawcy. Urlop bezpłatny może trwać jeden dzień lub nawet kilka lat. W przypadku obowiązkowych urlopów, które są przewidziane w przepisach, okres ich trwania jest uregulowany prawnie. Podczas udzielania urlopu dłuższego niż 3 miesiące należy uwzględnić możliwość odwołania pracownika z urlopu, w przeciwnym razie nie będzie to możliwe.

W czasie trwania urlopu bezpłatnego, pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy i warunków na jakich pracował, chyba że zakład ogłosi upadłość lub zostanie zlikwidowany. Po zakończeniu urlopu pracownik musi mieć możliwość powrotu na wcześniej obejmowane stanowisko, na tych samych warunkach.
Urlop bezpłatny, który trwa dłużej niż miesiąc powoduje proporcjonalne skrócenie wymiaru urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo pracownik traci ubezpieczenie społeczne, ponieważ nie są za niego odprowadzane składki, oznacza to że po 30 dniach traci on prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

Kontakt