• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Umowa zlecenie zmiana składek zus 2021

Umowy zlecenia są bardzo często zawierane ze względu swoich regulacji przepisami kodeksu cywilnego. Od umowy zlecenie nie zawsze trzeba odprowadzać składki ZUS, to pracodawca ustala kiedy i w jakiej wysokości należy je odprowadzać. Pracodawca musi także sprawdzić, czy właśnie ta umowa jest jedynym tytułem ubezpieczenia. Zgłoszenia do składek ZUS na druku ZUS -ZUA należy dokonać w ciągu 7 dni od daty uznanej jako data rozpoczęcia umowy zlecenie. Od umowy zlecenia odprowadza się składki: emerytalną, rentową, wypadkową i zdrowotną oraz chorobową, jeśli pracownik wyrazi taką chęć.

Obecnie w Rządzie trwają prace nad zmianą oskładkowania umów zlecenie od stycznia 2021 roku.  Planowane zmiany nie będą z korzyścią dla zleceniodawców i zleceniobiorców, ale zasilą budżet środków publicznoprawnych oraz zwiększą wysokość krótko i długo terminowych świadczeń pracownika w przyszłości.

Składki będą musiały być odprowadzone dla każdej umowy cywilnej – nie będzie obowiązywała już reguła tzw. zbiegu tytułów oraz granica wysokości łącznej podstawy wymiaru składek z tytułu kilku umów zlecenie w danym miesiącu.

Zmiana wpłynie na wzrost kosztów zatrudnienia – pracodawca będzie zmuszony do odprowadzenia swojej części składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS od wszystkich zawartych umów zlecenia.

Kontakt