• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Umowa o pracę – najważniejsze informacje

Jednym ze sposobów nawiązywania stosunku pracy jest umowa o pracę. Czynność ta polega na złożeniu odpowiednich oświadczeń woli przez pracownika oraz pracodawcę – pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Wyróżniamy:
1. Umowy bezterminowe – na czas nieokreślony
2. Umowy terminowe – na okres próbny, na czas określony

Umowa o pracę powinna zawierać najważniejsze informacje:
– data zawarcia umowy
– określenie rodzaju umowy
– określenie stron umowy
– określenie rodzaju pracy
– określenie czasu pracy
– określenie wynagrodzenia
– określenie miejsca pracy

Każda umowa o pracę powinna zostać potwierdzona w formie pisemnej.

Kontakt