• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

Wyjaśniamy jaka jest różnica pomiędzy umową zlecenie i umową o pracę, czym charakteryzuje się każda z nich i na co zwrócić uwagę podczas nawiązywania współpracy i zawierania umowy z przyszłym pracodawcą.

Umowa o pracę definicja

Umowa o pracę to dokument funkcjonujący w oparciu o przepisy Ustawy – Kodeks pracy. Nawiązywany na jej podstawie stosunek jest równoznaczny ze zobowiązaniem pracownika do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, w wyznaczonym miejscu, pod kontrolą, w zamian za wynagrodzenie.

Umowa zlecenie definicja

Umowa zlecenie regulowana jest przez przepisy Kodeksu cywilnego. Jej zawarcie oznacza przyjęcie zlecenia na wykonanie określonej czynności na rzecz zlecającego.

Umowa o dzieło

Umową o dzieło wiąże się ze zobowiązaniem do wykonania określonego dzieła za wynagrodzenie. Skupa się na rezultacie i efekcie podejmowanego działania.

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

Zatrudniasz Ukraińców?

Istnieje szereg różnic pomiędzy tymi dwoma rodzajami umów, które są bardzo istotne zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika:

  • Charakter pracy – umowa o pracę i zlecenie wiążą się z powstaniem trwałej więzi prawnej, podczas trwania której pracownik jest gotowy i dyspozycyjny do świadczenia pracy. W przypadku umowy o dzieło istotny jest wyłącznie rezultat.
  • Swoboda pracy – w przypadku umowy o pracę osoba zatrudniona musi dostosować się do określonych zasad dotyczących miejsca, sposobu i czasu pracy. Umowy cywilnoprawne charakteryzują się natomiast swobodą i faktem, że obydwie ze stron są równorzędnymi podmiotami.
  • Osobiste świadczenie pracy – w przypadku umowy o pracę nie ma możliwości zastępstwa, w przypadku umów cywilnoprawnych istnieje możliwość przekazania obowiązków komuś kto wykona je za pracownika.
  • Wynagrodzenie – zarówno umowa o pracę, jak i o dzieło są umowami odpłatnymi i muszą wiązać się z wynagrodzeniem, inaczej sprawa wygląda w związku z umową zlecenie, która może dotyczyć nieodpłatnej pracy na rzecz pracodawcy,
  • Rozwiązanie umowy – rozwiązanie umowy o pracę jest ograniczone przez przepisy prawa, które przewidują różne okresy wypowiedzenia oraz dają możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Umowa o dzieło kończy się w momencie wywiązania się ze swojego zadania osoby zatrudnionej lub w dowolnym momencie jeśli pracodawca zdecyduje o odstąpieniu od umowy. Umowa zlecenie może zostać zakończona w każdym momencie, bez wypowiedzenia.

Zapraszamy do współpracy. Szczegółowych informacji na temat oferty udzielą nasi konsultanci.

KONTAKT ➞

Kontakt