• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to forma umowy cywilnej, która tuż obok umowy zlecenie stanowi najczęściej spotykaną formę umowy w obrocie prawnym.

Umowę o dzieło charakteryzuje to, że w jej rezultacie ma coś powstać. Nie określa ona zatem czasu pracy, jaki należy poświęcić dla osiągnięcia określonego efektu. Liczy się wyłącznie rezultat. Dzieło w rozumieniu prawnym to charakterystyczny i indywidualny wytwór.

Każda umowa o dzieło zawierana jest, aby stworzyć określone dzieło bądź dzieła. Wynagrodzenie za nie jest uzależnione od wartości jaką ustalą obie strony umowy.

Aby umowa o dzieło była ważna, muszą znaleźć się na niej następujące elementy:
– strony umowy,
– przedmiot umowy,
– sposób odbioru dzieła,
– wynagrodzenie i sposób rozliczeń,
– sposoby rozwiązywania umowy o dzieło,
– inne postanowienia np. zakres odpowiedzialności.

Umowę o dzieło przygotowuje osoba, która zamawia wykonanie dzieła. Zazwyczaj sporządzona umowa wysyłana jest do wykonawcy, która następnie jest podpisywana i archiwizowana. Kolejno należy wystawić rachunek do danego dokumentu i przesłać go zamawiającemu, który zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia.

Kontakt