• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony bywa często wybierana przez pracodawców jako korzystne rozwiązanie. Jedną z jej zalet jest stosunkowo niewielki czas wypowiedzenia – dwa tygodnie, bez konieczności podania przyczyny.

Charakterystyczną cechą tej umowy jest ograniczony czas, w którym obowiązuje. Już podczas jej zawierania określa się, jak długo trwać będzie stosunek pracy. Upłynięcie terminu zakończenia umowy oznacza wygaśnięcie tego stosunku, bez konieczności składania wypowiedzeniu czy wymówienia pracy.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy na czas określony ma prawo do urlopów i zasiłków (macierzyńskie, chorobowe).

Przepisy z 22 lutego 2016 roku określają dokładnie, jak długo może trwać umowa na czas określony. Pracodawca może zawrzeć ją z tym samym pracownikiem najwyżej trzykrotnie, na łączny okres nieprzekraczający 33 miesięcy. Dzięki tym regulacjom, możliwe jest uniknięcie sytuacji, w której pracownik przez długie lata pozostawał zatrudniony na czas określony, z prawem do dwutygodniowego wypowiedzenia. Umowa na czas określony może być poprzedzona umową na okres próbny. W ten sposób okres zatrudnienia pracownika na określony czas może się wydłużyć do 36 miesięcy.

Jeżeli pracownik kontynuuje pracę po upłynięciu terminu zakończenia umowy, to przyjmuje się, że od tego momentu jest on zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony.

Kontakt