• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Ulga w PIT dla programistów

“Ulga dla młodych” to zwolnienie z podatku PIT osób, które nie ukończyły 26 roku życia oraz posiadają przychody ze spółdzielczego stosunku pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego. Zwolnienie obowiązuje do kwoty 85 528zł (po przekroczeniu tego progu przychody zostają opodatkowane stawką 17% lub 32%). Posiadając tzw. “zerowy PIT” nie ma konieczności składania deklaracji w Urzędzie Skarbowym.

Młodzi programiści prowadzący własną działalność gospodarczą lub pracujący w ramach umowy o dzieło nie mogą skorzystać z ulgi dla młodych mimo, iż spełniają kryterium wieku oraz wysokości przychodów. Posiadanie umowy zlecenie przewidującej przeniesienie praw autorskich na zleceniodawcę również blokuje korzystanie z “zerowego PIT” chyba, że w umowie tej występuje wyraźny podział kwoty wynagrodzenia autorskiego za pracę twórczą, wtedy pozostała część kwoty może zostać zwolniona z PIT.

Pozostali programiści natomiast po spełnieniu odpowiednich warunków mogą skorzystać z ulgi IP BOX lub możliwości ustalenia 50% kosztów uzyskania przychodów.

Kontakt