• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zwolnienie dyscyplinarne

Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na kilka sposobów w zależności od okoliczności i rodzaju umowy. Wyróżnia się rozwiązanie umowy o pracę na skutek porozumienia stron, wypowiedzenia albo rozwiązania bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne). Zwolnienie dyscyplinarne stanowi nieprzyjemną sytuację, następuje z winy pracownika i odnosi skutek natychmiastowy. Pracodawca może zastosować zwolnienie bez wypowiedzenia, w chwili: ciężkiego naruszenia […]

Zwolnienie pracownika, który porzucił pracę

Przepisy prawa nie przewidują rozwiązania umowy o pracę, które następuje automatycznie po porzuceniu pracy przez osobę zatrudnioną. Pojawiają się więc wątpliwości jakie kroki należy podjąć – co z urlopem, jakie wypowiedzenie należy zastosować? Już jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności stanowi podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego. Zgodnie z przyjętymi praktykami, najpóźniej drugiego dnia pracownik powinien poinformować o przyczynie […]

Prawa zwalnianego pracownika – odprawa

Jak zapewne już Państwo zdążyli zauważyć, kryzys wywołany pandemią koronawirusa miał olbrzymi wpływ na rynek pracy w Polsce. Na tą chwilę już bardzo wielu pracowników zostało zwolnionych, a jeszcze nie wiadomo jak sytuacja rozwinie się w najbliższych miesiącach. Właśnie dlatego pragniemy Państwu przybliżyć kwestię tego, jakie prawa przysługują pracownikom zwalnianym. Pierwszą z kwestii, która często […]

Zwolnienie pracownika za nieusprawiedliwione godziny pracy

Przyczyna nieobecności pracownika w zakładzie pracy może być znana z góry, gdyż może wynikać z różnych zdarzeń np. planowany zabieg medyczny, wezwanie pracownika do sądu itp. Jeśli taka przyczyna znana jest jeszcze przed samą nieobecnością w pracy, pracodawca udziela pracownikowi na ten dzień zwolnienia od pracy lub urlopu wypoczynkowego, czy w niektórych przypadkach bezpłatnego. UWAGA! […]

Kontakt