• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zwolnienie pracownika, który porzucił pracę

Przepisy prawa nie przewidują rozwiązania umowy o pracę, które następuje automatycznie po porzuceniu pracy przez osobę zatrudnioną. Pojawiają się więc wątpliwości jakie kroki należy podjąć – co z urlopem, jakie wypowiedzenie należy zastosować? Już jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności stanowi podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego. Zgodnie z przyjętymi praktykami, najpóźniej drugiego dnia pracownik powinien poinformować o przyczynie […]

Prawa zwalnianego pracownika – odprawa

Jak zapewne już Państwo zdążyli zauważyć, kryzys wywołany pandemią koronawirusa miał olbrzymi wpływ na rynek pracy w Polsce. Na tą chwilę już bardzo wielu pracowników zostało zwolnionych, a jeszcze nie wiadomo jak sytuacja rozwinie się w najbliższych miesiącach. Właśnie dlatego pragniemy Państwu przybliżyć kwestię tego, jakie prawa przysługują pracownikom zwalnianym. Pierwszą z kwestii, która często […]

Zwolnienie pracownika za nieusprawiedliwione godziny pracy

Przyczyna nieobecności pracownika w zakładzie pracy może być znana z góry, gdyż może wynikać z różnych zdarzeń np. planowany zabieg medyczny, wezwanie pracownika do sądu itp. Jeśli taka przyczyna znana jest jeszcze przed samą nieobecnością w pracy, pracodawca udziela pracownikowi na ten dzień zwolnienia od pracy lub urlopu wypoczynkowego, czy w niektórych przypadkach bezpłatnego. UWAGA! […]