• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Utrata zdolności do wykonywania pracy

Dopuszczenie do pracy na dowolnym stanowisku uwarunkowane jest posiadaniem zdolności do wykonywania pracy przez pracownika. Zdolność do pracy potwierdzona jest orzeczeniem lekarskim wydawanym przez lekarza medycyny pracy. Rodzaje badań pracowników dzielą się na : badania wstępne- dotyczą osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowisko pracy, które może szkodzić zdrowiu badania okresowe- dotyczą […]

Kontakt