• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Kodeks Pracy – wybrane przepisy i interpretacja

Ciekawostki z zakresu urlopów wypoczynkowych i wynagrodzeń pracownika 1. Urlop wypoczynkowy, przysługujący w danym roku kalendarzowym powinien zostać wykorzystany jednorazowo. Na wniosek pracownika urlop podzielić można na części, przy czym co najmniej jedna nie może być krótsza niż 14 dni kalendarzowych. 2.Urlop zaległy przechodzi na kolejny rok jeżeli nie został wykorzystany, lecz w następnym roku […]

Kontakt