• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Czym jest FGŚP?

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest państwowym funduszem, który został stworzony w celu ochrony pracowników w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Podstawa Prawna: Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2016 o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 7) W przypadku roszczeń ze strony pracownika FGŚP realizuje dwa zadania: […]

“Pożyczenie pracownika”

Jednym ze sposobów na pozbycie się kosztów zatrudnienia jest tak zwane “pożyczenie pracownika” innemu pracodawcy. Dowiedzmy się zatem w jaki sposób można nie zwalniając, pozbyć się kosztów zatrudnienia. Sytuacja rynkowa oraz znaczny wzrost podaży pracowników staje się coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Z tego względu duży odsetek pracowników zatrudniany jest czasowo. Znalazło się pewne rozwiązanie, […]

Praca w nadgodzinach – obowiązek czy dobra wola pracownika?

Z rozkładu czasu pracy pracownika wynika, że sobota to dzień wolny od pracy. Przyjąć należy zasadniczo 40 godzinny tydzień pracy, od poniedziałku do piątku po 8 godzin. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pracownik wykonuje zadania zawodowe w dni wolne – sobotę. Kodeks Pracy dopuszcza taką ewentualność, więc pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odpowiedniego wynagrodzenia takiemu […]

Kontakt