• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Bezpieczeństwo pracowników w trakcie upałów – zadania pracodawcy

Wraz z nadejściem ciepłych dni pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoich pracowników. W związku z tym, Główny Inspektorat Pracy przypomina o obowiązkach pracodawców w trakcie upałów. Bezpieczeństwo pracowników w trakcie upałów – zalecenia Najważniejszym zadaniem pracodawców jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, które uwzględniają wpływ wysokich temperatur na organizm człowieka. W celu zapobiegania […]

Informacja pracownika o możliwościach awansu

Od lipca 2022roku weszły w życie zmienione przepisy Kodeksu Pracy. Projekt zmian w początkowej wersji  zawierał również tzw. “procedury awansu”. Czy informowanie o możliwościach awansu pracowników należy do obowiązku przedsiębiorcy? Przepisy, które weszły w życie są w łagodnej formie i obecnie pracodawca nie został zobligowany do przedstawiania pracownikowi informacji o możliwościach awansu. Obowiązek ten wiązałby […]

Ocena ryzyka zawodowego

W każdym przedsiębiorstwie co najmniej raz powinna zostać wykonana ocena ryzyka zawodowego. Państwowa Inspekcja Pracy zachęca do przeprowadzania takiego wewnętrznego badania, gdyż dzięki zebranym informacjom można zapobiec wielu szkodliwym skutkom. Ryzyko zawodowe z definicji jest prawdopodobieństwem wystąpienia niepożądanych zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, które powodują straty lub skutki dla zdrowia lub życia pracowników np. choroby […]

Co musisz wiedzieć o stażu pracy?

Staż pracy obejmuje okres całego zatrudnienia pracownika, od samych początków podjęcia legalnej i udokumentowanej pracy. W Polsce do stażu pracy wlicza się cały okres zatrudnienia, nieistotne czy podczas tego wykonywał pracę, był na urlopie wychowawczym czy u lekarza. Nie jest także brany pod uwagę powód utraty poprzedniej pozycji. Warto znać swój staż pracy, ponieważ dzięki […]

Ewidencja zatrudnienia – jak prowadzić?

Strona główna  *** Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do prowadzenia dodatkowych ewidencji księgowych. Jednym z tych obowiązków jest prowadzenie ewidencji zatrudnienia. Ewidencję zatrudnienia prowadzą tylko podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, z wyjątkiem prowadzących parkingi, jeżeli przy prowadzeniu działalności zatrudniają pracowników. Warto zaznaczyć, że z tego obowiązki zwolnieni są przedsiębiorcy opodatkowani w formie ryczałtu ewidencjonowanego, […]

Formalności związane z zatrudnieniem pracownika

Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą ma możliwość zatrudnienia osób, które okażą się wsparciem w wypełnianiu obowiązków oraz rozwijaniem biznesu. Warto jednak zaznaczyć, że procedura zatrudnienia pracownika musi być dopełniona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Daje to gwarancję ochrony zarówno pracownika jak również pracodawcy. Przedsiębiorca ma możliwość uzyskania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania […]

Kontakt