• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 397 76 25

  • Kontakt

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest przez pracodawców zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Warto zaznaczyć, że pracodawcy zatrudniający mniejszą liczbę pracowników mogą samodzielnie zadecydować o tym, czy zakładają ZFŚS. Istotne jest, że ZFŚS jest obowiązkiem pracodawców prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i […]

Kontakt