• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zmiany dla młodocianych pracowników

Wynagrodzenie dla młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu, zostanie zwiększone o 1 punkt procentowy. Ustawa będzie obowiązywać od 1 września 2019 roku. Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące podwyżki obejmuje również możliwość ubiegania się przez pracodawców o refundację kosztów z Funduszu Pracy.  Podwyżki otrzymają osoby między 15 a 18 rokiem życia, a ich wynagrodzenie […]

Minimalna płaca w 2019 roku

Wynagrodzenie za pracę jest podstawowym świadczeniem, jakie przysługuje pracownikowi za wykonaną pracę. Pozwala ono na zaspokajanie potrzeb życiowych i daje swobodę w spełnianiu życiowych planów. Płaca to inaczej ogół wydatków pieniężnych i innych świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu zatrudnienia w podmiocie gospodarczym. Rozróżnia się płacę brutto -łączna kwota wynagrodzenia uwzględniająca obciążenia podatkowe i składki oraz […]

Kontakt