• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Potrącenia z wynagrodzenia – obowiązek czy zgoda pracownika?

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika jedynie w sytuacjach, które zostały jasno określone przepisami zawartymi w Kodeksie Pracy. Potrącenie to inaczej uproszczenie rozliczenia pomiędzy dwoma podmiotami, które względem siebie są dłużnikami i wierzycielami. Potrącenie z wynagrodzenia pracownika podzielone zostało na dwie grupy: potrącenie wierzytelności, co do których pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa i operacja […]

Kontakt