• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Wynagrodzenie chorobowe

Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, przysługuje nam tak zwane wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Okres pobierania tego świadczenia oraz jego wysokość, uzależnione są od kilku czynników. Jeśli wystąpi niezdolność do pracy na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pracownikowi przysługuje 80% wynagrodzenia. Jeśli niedyspozycja trwa do 33 dni w […]

Zwolnienie lekarskie, a wynagrodzenie?

Zwolnienie lekarskie pracownika z powodu niezdolności do pracy na skutek choroby ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia w miesiącu, w którym ta niezdolność wystąpiła. Jak dokładnie ustalić opłatę z tytułu pracy za okres, kiedy wystąpił brak zdolności do wykonywania czynności? Wynagrodzenie oraz zasiłek przysługuje osobom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem wypłaty świadczeń z tego tytułu […]

Kontakt