• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Zwolnienie lekarskie, a wynagrodzenie?

Zwolnienie lekarskie pracownika z powodu niezdolności do pracy na skutek choroby ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia w miesiącu, w którym ta niezdolność wystąpiła. Jak dokładnie ustalić opłatę z tytułu pracy za okres, kiedy wystąpił brak zdolności do wykonywania czynności? Wynagrodzenie oraz zasiłek przysługuje osobom zgłoszonym do ubezpieczenia chorobowego. Warunkiem wypłaty świadczeń z tego tytułu […]

Kontakt