• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Płaca minimalna w 2022 roku

Płaca minimalna stanowi odgórnie ustalony przez Państwo najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę na umowie o pracę w określonym wymiarze czasowy- najczęściej w ciągu 1 miesiąca. Stawka na rok następny ustalana jest przez Radę Ministrów do 15 września danego roku. W 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010zł brutto, po odliczeniach będzie to kwota 2210zł […]

Ulga w PIT dla programistów

„Ulga dla młodych” to zwolnienie z podatku PIT osób, które nie ukończyły 26 roku życia oraz posiadają przychody ze spółdzielczego stosunku pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego. Zwolnienie obowiązuje do kwoty 85 528zł (po przekroczeniu tego progu przychody zostają opodatkowane stawką 17% lub 32%). Posiadając tzw. „zerowy PIT” nie ma konieczności składania deklaracji […]

Zarobki netto a brutto

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2021 wynosi 2800 zł brutto. Jest najniższe możliwe wynagrodzenie jakie pracodawca może wypłacić pracownikowi. Czy jest to wartość, która ląduje w kieszeni pracownika? Niestety nie. Wynagrodzenie brutto to całkowity koszt jaki pracodawca ponosi za zatrudnienie pracownika wraz ze składkami ZUS. To przedsiębiorca odpowiedzialny jest za uregulowanie należności związanych z […]

Opóźnienie w wypłacaniu wynagrodzenia – konsekwencje

Terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę stanowi podstawowy obowiązek pracodawcy, wynikający z kodeksy pracy. Miejsce, sposób oraz termin wypłaty najczęściej określany jest w regulaminie pracy lub podaje się go w informacji o warunkach zatrudnienia. Zatrudniający, który nie stosuje się do ustaleń musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że pracownik, któremu zalegamy […]

Wynagrodzenie osobowe i nieosobowe

Jednym z ważniejszych działów w przedsiębiorstwie, jest dział kadr i płac, który jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się kwestiami związanymi z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń dla pracowników, sporządzaniem umów oraz rozliczaniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nie da się jednak ukryć, iż głównym obowiązkiem działu kadrowego jest wypłata wynagrodzeń pracowników za pracę, którą wykonali w danym […]

Jakie różnice można dostrzec pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym, a minimalnym?

Każdy pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie pracowników zobowiązany jest do wypłacania im należnych świadczeń tytułem wynagrodzenia. Płaca zasadnicza stanowi podstawowy i obowiązkowy składnik ustalany na podstawie umowy o pracę. Warunki dokładnie określone są także w regulaminach zakładowych. Wynagrodzenie określone jest z reguły w stawce godzinowej lub miesięcznej. Świadczenie wypłacane jest w takiej samej wysokości […]

Kontakt