• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Opóźnienie w wypłacaniu wynagrodzenia – konsekwencje

Terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę stanowi podstawowy obowiązek pracodawcy, wynikający z kodeksy pracy. Miejsce, sposób oraz termin wypłaty najczęściej określany jest w regulaminie pracy lub podaje się go w informacji o warunkach zatrudnienia. Zatrudniający, który nie stosuje się do ustaleń musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. W pierwszej kolejności należy pamiętać, że pracownik, któremu zalegamy […]

Wynagrodzenie osobowe i nieosobowe

Jednym z ważniejszych działów w przedsiębiorstwie, jest dział kadr i płac, który jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się kwestiami związanymi z naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzeń dla pracowników, sporządzaniem umów oraz rozliczaniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nie da się jednak ukryć, iż głównym obowiązkiem działu kadrowego jest wypłata wynagrodzeń pracowników za pracę, którą wykonali w danym […]

Dodatek funkcyjny – komu przysługuje?

Wynagrodzenie pracownicze to świadczenie, które składa się z podstawy oraz dodatków. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom, którzy oprócz normalnych obowiązków sprawują także inne, dodatkowe – wymagające zaangażowania i dużej odpowiedzialności. Ustawa Prawo Pracy wskazuje, że dodatek przysługuje w momencie, gdy pracownik ma zwiększony nakład pracy oraz odpowiedzialność zawodową w porównaniu do standardowych czynności, jakie wykonywane są […]

Kontakt