• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Jakie różnice można dostrzec pomiędzy wynagrodzeniem zasadniczym, a minimalnym?

Każdy pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie pracowników zobowiązany jest do wypłacania im należnych świadczeń tytułem wynagrodzenia. Płaca zasadnicza stanowi podstawowy i obowiązkowy składnik ustalany na podstawie umowy o pracę. Warunki dokładnie określone są także w regulaminach zakładowych. Wynagrodzenie określone jest z reguły w stawce godzinowej lub miesięcznej. Świadczenie wypłacane jest w takiej samej wysokości […]

Kontakt