• KONTAKT@KADRY-I-PLACE.PL

    +12 44 202 73

  • Kontakt

Dyżur pracowniczy a gotowość do pracy

W obecnych czasach w bardzo wielu firmach czas pracy pracowników nie sprowadza się wyłącznie do pracy w wymiarze 8 czy 12 godzin. Bardzo wielu pracowników pracuje również “po godzinach” jednak w znacznej części jest to ich dobra wola i nie otrzymują za to wynagrodzenia. W tym wpisie postaramy się przybliżyć tematykę dyżur pracowniczy gotowość do […]

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy stanowi przywilej, który udzielany jest wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jest to dodatek, którego pracownik nie może się zrzec, ani który nie może zostać przez niego przekazany innemu pracownikowi. W czasie urlopu płatnego pracownik otrzymuje takie samo wynagrodzenie jakie przysługiwałoby mu gdyby był w pracy. Jeżeli jego wypłata zależy od […]

Urlop bezpłatny

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii maksymalnej długości trwania urlopu bezpłatnego. Jego długość zależy tylko i wyłącznie od pracownika i pracodawcy. Urlop bezpłatny może trwać jeden dzień lub nawet kilka lat. W przypadku obowiązkowych urlopów, które są przewidziane w przepisach, okres ich trwania jest uregulowany prawnie. Podczas udzielania urlopu dłuższego niż 3 miesiące należy uwzględnić […]

Urlop okolicznościowy

Kodeks pracy przewiduje szeroki wachlarz urlopów, jakie przysługują pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jednym z nich jest tak zwany urlop okolicznościowy. Jest to przyznawany w związku z ważnym wydarzeniem jakie ma miejsce w życiu osoby zatrudnionej i przyznaje się go na wniosek pracownika. Wymiar urlopu okolicznościowego uzależniony jest od rodzaju wydarzenia, które go […]

Kontakt